De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Waterschap vecht in stromen tégen vuil en vóór biodiversiteit regio

Waterschap vecht in stromen tégen vuil en vóór biodiversiteit regio

ALMELO - Het waterschap Vechtstromen wil gedurende vier jaar zo'n acht miljoen per jaar vrijspelen voor verbeteringen van onder andere rioolwaterzuiveringen, de aanleg van gebieden voor het vasthouden van water en duurzame energieopwekking. Dat heeft het bestuur van het waterschap besloten. Het gaat daarenboven om extra geld, dus naast de reguliere investeringen. Het opruimen van troep in wateren en wallen is meer en meer een prioriteit en dat geldt ook voor natuurlijke waterlopen en biodiversiteit op de oevers en in de beekdalen van de rivieren en plompen.

Hiermee geeft het waterschap naar eigen zeggen een impuls aan de regionale economie en draagt het bij aan een groene en aantrekkelijke leefomgeving.  Het algemeen bestuur heeft onder andere besloten om te investeren in maatregelen ter bestrijding van droogteperiodes en incidentele wateroverlast door het veranderende klimaat. Daar komt de (verdere) verbetering van de waterkwaliteit in rivieren, beken en sloten nog eens bij. Daarbij zijn Europese wetgeving (Kaderrichtlijn Water) en het terugdringen van microverontreinigingen zoals medicijnresten prioritair.

In totaal investeert Vechtstromen de komende jaren 138 miljoen. Het voor Nederlandse begrippen hooggelegen gebied van het waterschap Vechtstromen is volgens watergraaf Kuks extra kwetsbaar voor droogte en hevige neerslag en daarmee voor de gevolgen van een veranderend klimaat. 

.

Deel dit nieuws!