De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Acht appartementen op plek apotheek in moederdorp Hellendoorn

Acht appartementen op plek apotheek in moederdorp Hellendoorn

HELLENDOORN - Aan de Dorpsstraat in het esdorp te Hellendoorn zal op de plek van de voormalige apotheek Schotman (De Hofstee) een gebouw met acht appartementen verrijzen (twee bouwlagen met elk vier appartementen) als de gemeenteraad de bezwaren van de Stichting Helders Bloei/Noaberhuus terzijde schuift. Deze bezwaren hebben vooral betrekking op een vermoed tekort aan parkeerplaatsen, maar houden ook verband met milieu- en geluidsoverlast.

Het gebouw van de voormalige apotheek is verouderd en voor de bouw van appartementen dient de gemeenteraad het bestemmingsplan te wijzigen. Het college van burgemeester en wethouders spreekt over 'een forse kwaliteitsimpuls' voor het moederdorp (van Nijverdal).

Volgens de bezwaarden komt er met negen parkeerplaatsen te weinig plek voor het stallen van auto's, maar namens de gemeente stelt adviesbureau BJZ dat er volgens de parkeermores weliswaar een behoefte van 24 parkeerhavens is, maar zijn er in het gebied al zeventien plekken om een auto te parkeren, zodat het er dik genoeg zijn. Het college van burgemeester en wethouders stelt evenwel dat 'aan de parkeernorm wordt niet helemaal voldaan'. En verder: 'Voor het tekort van parkeerplaatsen zal eenmalig een bijdrage in het Parkeerfonds (vijfhonderd euro per parkeerplaats) worden gestort.'

Het beoogde complex, dat zal worden gebouwd door aannemer Jansman uit Luttenberg, bestaat uit twee bouwlagen, met twee keer vier appartementen. Het trappenhuis komt aan de achterzijde van een gezamenlijke hal. De rest van het perceel wordt ingericht als parkeerterrein met een gezamenlijke tuin. Het bestaande 'kwalitatief hoogwaardig' genoemde groen blijft zoveel mogelijk gehandhaafd. Ondertussen werft makelaar Van Egmond al teneinde de appartementen 'op een geliefde plek in het hart van het dorp Hellendoorn' en met een eigen parkeerplaats' te verkopen.

 

 

 

 

Deel dit nieuws!