De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Oldenzaal scheldt sportclubs de huur van accommodaties kwijt

Oldenzaal scheldt sportclubs de huur van accommodaties kwijt

OLDENZAAL -De gemeente Oldenzaal heeft het aanvankelijke besluit sportclubs uitstel van betaling van huurpenningen om te zetten in afstel. Het gaat om de periode van 1 maart tot 1 juni waarover de sportverenigingen de huur krijgen kwijtgescholden. Het gaat om zo'n zeventigduizend euro.

 Vanwege coronapreventie werden alle sportaccommodaties vanaf 15 maart gesloten. Behalve de sociaal-maatschappelijke effecten hiervan had dit ook financiële gevolgen voor de verenigingen in Oldenzaal. Het college van burgemeester en wethouders heeft nu dus besloten om het verleende uitstel van betaling om te zetten in afstel, omdat het  sportverenigingen van groot belang acht voor de Oldenzaalse samenleving. De huur van parken, velden en hallen zij voor veel clubs de grootste kostenpost op de begroting.

Met de kwijtschelding hoopt de gemeente Oldenzaal sportverenigingen enige verlichting te kunnen bieden in deze onzekere periode.  Het ministerie heeft 15 september de regeling Tegemoetkoming Verhuurders Sportaccommodaties geopend.. Gemeenten kunnen een aanvraag indienen voor compensatie van de gemaakte kosten als gevolg van de huur-kwijtschelding. Het college heeft besloten een aanvraag in te dienen. In de loop van 2021 wordt duidelijk welke compensatie wordt toegekend wordt. De rijksoverheid heeft 89,5 miljoen voor beschikbaar gesteld als totaalbedrag voor alle aanvragen.

 

Deel dit nieuws!