De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Haaksbergen krijgt beschermde woonvorm jongeren De Weerde

Haaksbergen krijgt beschermde woonvorm jongeren De Weerde

HAAKSBERGEN – Aan de Brem in Haaksbergen wil de zorginstelling De Weerde een gebouw laten verrijzen voor de huisvesting van jongeren en jongvolwassenen met die dag en nacht een beschermde woonvorm nodig hebben wegens psychische kwetsbaarheid, zeven dagen in de week 24 uur per dag. De omwonenden zijn al geïnformeerd, maar er volgt nog een ambtelijke en bestuurlijke procedure.

De Weerde heeft momenteel drie vestigingen, één aan de Rijnstraat te Nijverdal en twee vestigingen in Almelo, te weten het recent ingrijpend verbouwde Riagg-gpand aan de Hanzelaan en een eveneens stevig aangepast pand aan de Brugstraat. Het college van burgemeester en wethouders te Haaksbergen stemt in met de verrijzenis van het gebouw aan de Brem en spreekt ter zake over een lokale ‘invulling’ van een gezamenlijke verantwoordelijkheid in de regio Twente.

Het gaat bij de zorg van De Weerde om begeleid en beschermd wonen, waarbij er voor de tweede woonvorm een wachtlijst bestaat. Er is in Twente urgente behoefte aan uitbreiding van capaciteit voor dit type zorg en De Weerde wil daar  in gaan voorzien. Haaksbergen heeft momenteel een ‘zeer beperkt aanbod’ voor beschermd wonen ‘dat  meer past bij de huidige vraag’.

Omdat het voorgenomen plan niet volledig past binnen het bestemmingsplan is volgens het college een nadere planologische onderbouwing nodig, want het wijkt af wat betreft de bouwhoogte en de woonvorm. Daarna moet de gemeenteraad nog ja of nee tegen het plan zeggen. De Weerde is formeel een zorginstelling, wordt vastgoed-gedreven aangestuurd en houdt kantoor in Delden.

 

Deel dit nieuws!