De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • VVD tast mis bij afbraak huurhuizen en fusie corporaties in Almelo

VVD tast mis bij afbraak huurhuizen en fusie corporaties in Almelo

ALMELO – Voor het streven van de VVD om de beide woningcorporaties in Almelo samen te voegen en over te gaan tot het op grote schaal afbreken van sociale huurwoningen ten faveure van koopwoningen ontbreekt in de gemeenteraad zelfs een begin van draagvlak. Waar nog bijkomt dat de gemeente ook het instrumentarium ontbeert om de woningcorporaties Beter Wonen en Sint Joseph te dwingen tot een fusie.

Het idee van de VVD om wijken in Almelo op de kop te zetten teneinde sociale huurhuizen te vervangen door koopwoningen mist eveneens elke vorm van politieke steun in de raadszaal, los van de liberale fractie en haar woordvoerder Makkinga.

Het college van burgemeester en wethouders ijvert er wél voor de komende jaren zo’n zestienhonderd koopwoningen te bouwen in de stad, maar dan op braakliggende percelen, dus inbreiding in plaats van uitbreiding, los van de uitbreidingsgebieden Noordoost en Indië. De behoefte aan sociale woningen neemt volgens wethouder Van Rees de komende vijftien jaar met hooguit zo’n tweehonderd huizen af. Hij ijvert ook voor tiny houses en een knarrenhof.

In zijn poging tot verweer liet Makkinga weten dat nadrukkelijker moet worden gekeken naar meer sociale woningbouw (naar behoefte) in de omliggende dorpen, waarbij onder meer Tubbergen werd genoemd, waarover in elk geval de provincie Overijssel doorzetmacht heeft. Van Rees beloofde in reactie op verzoeken uit de raad aandacht te hebben voor seniorenwoningen, waarop de belangenorganisatie Cosbo aandrong.

Deel dit nieuws!