De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Onrust, onmin en onzekerheid over toekomst der gemeente Borne

Onrust, onmin en onzekerheid over toekomst der gemeente Borne

BORNE - Het is met angst en vrees dat de gemeente Borne zelfstandig probeert te blijven. Gezien de structureel zware lasten, de toenemende versoberingen en de ongewisse toekomst  maakt de gemeenteraad zich grote zorgen over de zelfstandigheid van de gemeente, waarover al geruime tijd gerede twijfel bestaat, want een herindeling (bij Hengelo wellicht) of een artikel 12-status (onder rijkscuratele) dreigen nadrukkelijk. Bijna sneuvelde na het 'vrijwillige' vertrek van wethouder Mulder een tweede schepen, maar wethouder Velten overleefde een motie van wantrouwen.

De motie tegen Velten werd tijdens debatten over het meerjarenperspectief (kadernota) ingediend door de oppositiepartij VVD en kreeg steun van D66, SP en Voor Borne, wat te weinig was om Velten van zijn wethouderstoel te krijgen. Niettemin was het een nadrukkelijk signaal. Dat geldt ook voor de kadernota met plannen voor de toekomst de toekomst, want die haalde het kantje-boord, met één stem verschil. Alle vleespotten worden leeg getrokken om financieel weer boven-jan te geraken.

Een stevig pijnpunt zijn de ambitieuze plannen van de gemeente met het sportcomplex 't Wooldrik, dat een herstructurering en modernisering wacht, met hallen, velden, multifunctionele ruimtes en onderwijsvoorzieningen. Een ander heikel punt zijn de allerwegen noodzakelijk geachte investeringen in schoolgebouwen, ook in de wijk Bornse Maten. En een derde zware kluif is de zogenoemde spoorse doorsnijding door zeg maar een tunnel in het verlengde van de Bornerbroeksestraat.

Hoe dat allemaal te realiseren bleef in de debatten in nevelen gehuld, waarbij veel raadsfracties openlijk betwijfelen of het blijft bij het nu op 7,5 miljoen euro becijferde tekort. Want de tekorten in het sociaal domein (bijstand, hulp en zorg) lopen alleeen maar op. Dat was dus de reden voor de VVD-motie van wantrouwen, die het (net) niet haalde, maar wel een teken aan de wand was. En er is zoveel meer, zoals de herhuisvesting van het gemeentebestuur/organisatie plus de plannen met het klooster van vroeger de fraters maristen waar tot voor kort asielzoekers waren gehuisvest.

 

 

 

 

Deel dit nieuws!