De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Minder winst Cogas; Robben en Paalman nieuwe commissarissen

Minder winst Cogas; Robben en Paalman nieuwe commissarissen

ALMELO - Ten gevolge van de verminderde activiteiten vanwege corona liep het energiebedrijf Cogas, met de hoofdvestiging in Almelo, afgelopen half jaar inkomsten mis in vergelijking met de begroting 2020. Het jaarresultaat zal vermoedelijk ruim drie ton lager uitvallen, tot krap10,2 miljoen. Over de financiën zal volgende week de staat worden opgemaakt en ook zullen dan twee nieuwe commissarissen aantreden. Dat zijn ex-burgemeester Robben van Wierden en ex-raadslid Paalman uit Nijverdal, die beiden zo hun energieke en bestuurlijk ervaring meebrengen. Ze treden aan vanwege het vertrek de commissarissen Flierman en Leideman. Als president-commissaris fungeert ex-wethouder Koops van 't Jagt der gemeente Twenterand.

Afgelopen voorjaar keerde het nutsbedrijf van de winst van 17,4 over 2019 miljoen 10,2 miljoen uit aan de negen gemeenten die aandeelhouder zijn.  Het resterende bedrag vloeide naar de reservepotten van het bedrijf die vorig jaar met bijna 150 miljoen ruimhartig waren gespekt. Van de negen aandeelhouders is Almelo met een kwart der aandelen de grootste en daarna zijn vrijwel gelijk Borne, Dinkelland, Hardenberg, Hof van Twente, Oldenzaal, Tubbergen, Twenterand en Wierden aandeelhoudende gemeenten, met elk jaar een troostrijk dividend.

Er werd vorig jaar in de aandeelhoudersvergadering al wel gewezen op ‘een aantal ontwikkelingen en risico’s die de toekomstige bedrijfsresultaten en financiële positie van Cogas onder druk zouden kunnen zetten’, waaronder de zogenoemde energietransitie, inclusief het verminderen en uiteindelijke volledig stoppen van de aardgaswinning. ‘Zo kan Cogas voor desinvesteringen in haar aardgasnet komen te staan, terwijl de wens om als Nederland in 2050 energieneutraal te zijn, naar verwachting zal leiden tot een toenemende elektriciteitsvraag en een daarmee gepaard gaande noodzaak tot aanzienlijke investeringen in de verzwaring van electriciteitsnetwerken.'

Deel dit nieuws!