De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Brand legt zegeningen rood-voor-rood uit en spreekt willekeur tegen

Brand legt zegeningen rood-voor-rood uit en spreekt willekeur tegen

DENEKAMP - Er zal binnenkort een informatief debat plaatsvinden over de legalisering van woningbouw in ruil voor schurensloop op het platteland van de gemeente Dinkelland. In reactie op kritische kanttekeningen van enkele oppositiepartijen in de gemeenteraad zegde wethouder Brand dat vanavond toe. Hij sprak op voorhand tegen dat er sprake is van willekeur.

Het raadslid Maathuis van Burgerbelangen slingerde de zaak aan toen hij vaststelde dat er sluipenderwijs een verstedelijking van het platteland plaatsgrijpt - 'zelfs in Rossum', zo had hij met eigen ogen zien gebeuren.  Maathuis liet doorschemeren dat geld wonderen kan doen, want dan kan zijns bedunkens wat normaliter niet kan. 'Wie bepaalt dit, het bestuur, een ambtenaar of iemand anders?' Om er aan toe te voegen dat het vaak niet mogelijk is voor wie een kleinere beurs heeft. 'Dat is niet chique voor wie zich aan de regels houdt', aldus Maathuis, die steun kreeg van PvdA-collega Severijn.

Volgens de raadsleden Schouten van GroenLinks en Tijkotte van Lokaal Dinkelland is er vermoedelijk geen sprake van moedwil, maar moet er wel worden gewaakt  dat verfraaiing van opstallen niet het exclusieve genoegen moet zijn van geprivilegieerden  'Ons gevoel is dat wat niet kan ook niet gebeurt, daar moeten we van uitgaan', aldus Tijkotte.

De volledige gemeenteraad ging er vanavond mee akkoord om alle aspecten van de bestaande regelingen 'rood voor rood' en 'schuur voor schuur' een keer separaat te agenderen. Daar had de liberale wethouder Brand geen enkele moeite mee, mede niet doordat 'zijn' fractievoorzitter Tijink van de VVD degene was die dit voorstel had voorgelegd.

 

Deel dit nieuws!