De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Onze Lieve Vrouwe van Lourdeskerk in Haaksbergen monument

Onze Lieve Vrouwe van Lourdeskerk in Haaksbergen monument

HAAKSBERGEN - Het kerkgebouw van de Onze Lieve Vrouwe van Lourdeskerk aan de Sonderenstraat te Haaksbergen, kadastraal bekend als gemeente Haaksbergen krijgt de status van een gemeentelijk monument. De bijgebouwen van de kerk, waaronder de Lourdeszaal, de pastoriegang en de pastoriewoning, vallen buiten de aanwijzing.

De kerk is alreeds zeven jaar onttrokken aan de eredienst en zeven is het getal van de volheid der dingen. Het gemeentebestuur zal er zich wellicht niet van bewust zijn, maar gaat na zeven jaar profanie het godshuis voor de eeuwigheid de monumentale status te geven. Dat gebeurt mede onder invloed het Cuypersgenootschap, een landelijke monumentenorganisatie, die gesteund door de lokale Erfgoedraad het verzoek deed de Lourdeskerk aan te wijzen als gemeentelijk monument teneinde het gewezen godshuis voor sloop te behoeden.

De aanwijzing tot gemeentelijk monument hoeft trouwens geen belemmering te zijn voor de eigenaar, de parochie Sint Franciscus van Assisi, om de voormalige kerk af te stoten voor wat 'herontwikkeling' niet in de weg zou staan als onderdeel van een stedenbouwkundige visie voor het gebied ‘t Kempke en de rondom de OLV van Lourdeskerk. Gedacht wordt in dat verband aan de bouw van twaalf grondgebonden 'hofjeswoningen'. Om deze woningen te realiseren zouden wel de Lourdeszaal, de verbindingsgang en de pastoriewoning moeten worden gesloopt. Voor het kerkgebouw wordt 'een passende invulling' gezocht. De woningen zijn nodig om het plan exploitabel te maken waardoor het mogelijk is om het kerkgebouw in stand te houden.

 

Deel dit nieuws!