De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Legalisering gebruik grond op bedrijventerrein in Ootmarsum

Legalisering gebruik grond op bedrijventerrein in Ootmarsum

OOTMARSUM - De gemeente Dinkelland wil op het bedrijventerrein De Mors te Ootmarsum tot een uitbreiding komen om een ondernemer op zijn wenken te bedienen. Zo kan een legalisering plaatsvinden van het gebruik van grond die het bedrijf nu al in gebruik heeft. Hiermee wordt het ter plaatse gevestigde bedrijf gefaciliteerd met de uitbreiding van de bestemming zonder bouwvlak ten behoeve van opslag. Het handelt om een lap grond die reeds illegaal in gebruik is genomen en met een aanpassing van de bestemming wordt gelegaliseerd.

Voor de landschappelijke inpassing in het bestemmingsplan een voorwaardelijke verplichting opgenomen. Volgens het college van burgemeester en wethouders is de wijziging van het bestemmingsplan nodig om 'de ontwikkeling'mogelijk te maken en voldoet het aan de eisen van een goede ruimtelijke ordening. Bovendien zijn er geen bezwaren ingediend. De gemeenteraad is verplicht een exploitatieplan vast te stellen, tenzij het kostenverhaal anderszins is verzekerd. Hieruit volgt dat de gemeente verplicht is om de kosten van de planontwikkeling op de grondeigenaar te verhalen, maar dat is volgens het college in dit geval niet aan de orde.

 

 

Deel dit nieuws!