De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   

Overigens DCCLXXII

Er is geen ontkomen aan, de Vrije Republiek Twente bestaat. Dat is voor aanstichters en aanhangers geen verrassing, die weten dat al jaren; een deel van hun leven. Het was minister Remkes die de Vrije Republiek Twente liet weten dat ze niet moesten denken er even aparte als aperte ideeën op na te kunnen houden. Zeker niet als ze zich zouden blijven vérzetten tegen het úitzetten van asielzoekers die al meer dan vijf jaar in Nederland verbleven. 'Aan dit soort signalen bestaat volstrekt geen behoefte. Ook niet als ze afkomstig zijn uit de Vrije Republiek Twente.'

Daar schreef ik over als aanleiding en gevolg, in een wekelijkse column in de Roskam, en nog wel eens, onregelmatig, als de onverschilligheid en de berusting het in deze gebenedijde landstreek lijken te winnen. Dat gevoel van trots verstevigde Rob Dieleman van Axis met een geharnaste campagne, voor al uw petten, broeken, shirts én natuurlijk paspoorten; de memorabilia waren in trek en worden nog gekoesterd, net als het republikeinse zelfbewustzijn in de regio tussen Regge en Dinkel; de leeftocht in fort Twente tussen de stuwwallen bij Nijverdal en Oldenzaal.

Aan de grenzen wordt de Vrije Republiek bevlagd en bewaakt, zoals afgelopen vrijdag op de veenflank bleek bij de beëdiging van een nieuwe dorpsveldheer aan de Twenterand.

 

 

Deel dit nieuws!