De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • College akkoord met acht appartementen twee huizen Holten

College akkoord met acht appartementen twee huizen Holten

HOLTEN - Het college van burgemeester en wethouders der gemeente Rijssen-Holten stemt in met de bouw van acht appartementen en twee grondgebonden woningen op de hoek van de  Oranjestraat en de Kerkstraat in Holten. Het gaat om een bouwproject van het bouwbedrijf Ten Brinke, dat ook elders in Twente met bouwplannen in dorpscentra in de weer is.

Het gaat  in Holten om woningbouw op de plek van voorheen hotel Vosman dat de entree van Holten markeert. Aanvankelijk zou er behalve woningen ook een kantoorpand komen, maar dat is om stedenbouwkundig inzicht van de baan. De bedoeling is nu vooral te voorzien in levensloopbestendige woningen ten behoeve van senioren die aan het dorp gehecht en gebonden zijn.

De geschiedenis van 'Vosman' gaat zo'n 130 jaar terug, want de (eerste) lokaliteit dateert vanaf eind negentiende eeuw en was destijds een gewilde pleisterplaats op een kruispunt van oude handelsroutes, mét een onderkomen voor reizigers, in de voetsporen van de bisschoppen van Münster en Utrecht, in wier tijd er al een 'logement' was voor reizigers, onder wie marskramers.

Bij een grote brand in 1929 ging het oorspronkelijke Vosman-pand teloor, maar nieuwbouw volgde. In de loop der navolgende jaren vonden uitbreidingen plaats, maar die tastten pand noch sfeer aan, doch mét een sterkere verblijfsfunctie, van logement tot hotel en een officiële drankvergunning. Opvallend was zeker ook de veranda aan de kant van de straatweg tussen Markelo en Holten. Na de oorlogsjaren kwam er ook een zaal voor feesten en partijen. In de loop der naoorlogse jaren wisselde het eigenaarschap enige keren, maar het blééf altijd Vosman.

Deel dit nieuws!