De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   

DCCLXXI

In de gebundelde briefwisseling van Dimtri Frenkel Frank en Karel van het Reve staan juwelen van zinnen.  De reden voor het schrijven der brieven is dat Frank van Van het Reve informatie wil over de Russische letteren het algemeen en Tsjechov in het bijzonder. Dat heeft te maken met de voorstelling/musical die hij met Robert Long bezig is te maken over de arts/auteur.

'Niemand is zo aardig voor zijn helden als Tsjechov. Niemand ontneemt ze zo meedogenloos alle mogelijkheden tot geluk.' Aan deze ontboezeming gaat de volgende vooraf: 'Ik ben er nooit in geslaagd deze laatste strofen zonder grote ontroering te lezen.' De briefwisseling is een zegen voor de mensheid. 'Brieven over Tsjechov (met liedtekste van Robert Long' verscheen bij de Prom, bezorgd door Wim Hazeu. Mijn exemplaar was eerder een collector's item van Wil Bazendijk te Middelburg.

Deel dit nieuws!