De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • VVD Almelo wil fusie corporaties voor andere sociale structuur stad

VVD Almelo wil fusie corporaties voor andere sociale structuur stad

ALMELO - De raadsfractie van de VVD in Almelo bepleit een verregaande  samenwerking met mogelijk een fusie ten gevolge van de beide woningcorporaties in de stad. De belangrijkste taak van die corporatie-zonder-ballast zou moeten zijn om de sociale structuur van Almelo te veranderen. Voor de VVD is het belangrijk dat de stad op het gebied van woningbouw en daarmee gepaard gaande druk op sociale voorzieningen meer in balans moet komen. Het gaat dan volgens de VVD onder meer om een herstructurering van de oude wijken.

Deze corporaties, de woningstichtingen Beter Wonen en Sint Joseph, voelen daar voorlopig weinig voor. Het college van burgemeester en wethouders heeft, in elk geval formeel, nog geen mening. De liberale raadsfractie stelt 'éen moreel appèl' te doen in het belang van Almelo'. Om die reden moet ook naar de beide corporaties worden gekeken.' Zij moeten samen de handen in één slaan en kijken hoe ze  - samen met de gemeente - tot herstructurering van oude wijken komen.  'Dat kan het beste door 'een verregaande samenwerking'.

 

Deel dit nieuws!