De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Hengelo neutaliseert ambtelijke weerstand anti nieuw bermbeheer

Hengelo neutaliseert ambtelijke weerstand anti nieuw bermbeheer

HENGELO - Het college van burgemeester en wethouders der gemeente Hengelo stelt voor een bedrag van 41.000 euro uit te trekken voor experiment met een nieuw maai- en zaaibeleid. De gemeenteraad nam daartoe het voortouw doordat de raadsfractie van de SP een initiatiefvoorstel aankondigde, waarvoor zich voldoende politieke steun aftekende. Binnenkort beslist de raad over het voorstel  dat het college naar aanleiding daarvan maakte.

De voorbereiding had veel voeten in de aarde doordat er massieve weerstand was van de ambtenarij, waartegen de initiatiefnemer, het raadslid Huis in het Veld van de SP, zich bijna moest verweren. Ze stelde voor om in elk geval vijf bermen in Hengelo te benutten voor een experiment met extensief onderhoud, wat ze als een overgangsfase ziet naar ecologisch bermbeheer. Uiteindelijk ontstond er toch een meerderheid voor het primaat van de politiek.  

Uiteindelijk trokken fractievoorzitter Van Grouw en wethouder Ten Heuw, zeg maar de politieke kopstukken van collegepartij SP, de zaak vlot, zijn ambtelijke tegenkrachten geneutraliseerd en komt er vanuit het college een voorstel om een bedrag van 41.000 euro beschikbaar te stellen ten behoeve van experimenten met natuurlijk bermbeheer, meer dan het raadslid/initiatiefneemster Huis in het Veld wellicht zal hebben bevroed.

Deel dit nieuws!