De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Dinkelland formuleert eisen ter huisvesting van (arbeids)migranten

Dinkelland formuleert eisen ter huisvesting van (arbeids)migranten

DINKELLAND - Het college van burgemeester en wethouders der gemeente Dinkelland stelt de gemeenteraad voor spelregels vast te stellen voor de huisvesting van arbeidsmigranten die - vaak op seizoenbasis - uit overwegend Oost-Europese landen hier komen voor veldwerk. De raad zal instemmen, want drong er twee jaar geleden in een motie al op aan het fundament voor helder beleid te leggen.

Het doel is de leefbaarheid voor zowel de arbeidsmigranten als de inwoners te waarborgen, met name op het punt van de huisvesting. Het komt in den lande nogal eens voor dat er te veel arbeidskrachten van elders op de voor hun aantal te weinig vierkante meter worden gehuisvest. Het college constateert dat er geen 'toetsingskader' is en dat dit er met komen.

Iedere inwoner van de gemeente dient gedegen en verantwoord te worden gehuisvest. Dat geldt ook voor (tijdelijke) arbeidsmigranten, waarbij de omgeving zo min mogelijk hinder dient te ondervinden. Ook moeten te allen tijde huizen voor lokale starters en ouderen beschikbaar zijn én moeten arbeidsmigranten lokale lasten betalen omdat ze gebruik maken van voorzieningen. Het college wil 'juridische kaders' krijgen dit te kunnen afdwingen.

Dit stelt de gemeente, aldus het college, ook in staat te handhaven bij huisvesting die niet in lijn is met de voorwaarden. De gemeente wil bijvoorbeeld kunnen ingrijpen als er meer arbeidsmigranten in een huis wonen dan toegestaan. De huisvesting van arbeidsmigranten kan plaatsvinden op het terrein van het (agrarische) bedrijf waar men werkzaam is, of in aan de huizen die geschikt voor zijn bevonden.

Er vindt dinsdag een debat plaats, waarbij het woord aan de gemeenteraad is, waarop de grootste fractie, die van het CDA zich morgen praktisch voorbereidt door boomkwekerij Slangenbeek te bezoeken om er met ondernemer Engberink te spreken. Behalve veel jongeren met een vakantiebaan werken er in het hoogseizoen ook zo'n  35 arbeidsmigranten.

 

 

 

 

Deel dit nieuws!