De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Verzet tegen plan van Domijn voor sloop volksbuurtje Haaksbergen

Verzet tegen plan van Domijn voor sloop volksbuurtje Haaksbergen

HAAKSBERGEN - De bewoners van 49 huurwoningen in de straten van het Zwartewaterland willen dat de sloop van deze huizen van de baan gaat. In een gedocumenteerd betoog zei hij dat de bewoners met plezier in de straten van het buurtje wonen en dat ze er eigenlijk 'een beschermd dorpsgezicht' van zouden willen maken, Hij bracht in dat verband onder de aandacht dat de bewoners vrijwel alle voorzieningen bij de deur hebben, van de supermarkt tot de huisarts en de kapper. Nog even los van de 'kunnigheid' in de wijk

Ook in de gemeenteraad heersen verbazing en onbegrip over de starre wijze van handelen en (niet) communiceren door de woningcorporatie. Bij monde van wethouder Scholten stelt het college van burgemeester en wethouders dat het woningbehoefteonderzoek belangrijk om niet te zeggen leidend moet zijn.

De woningcorporatie Domijn maakte enige tijd geleden wereldkundig op afzienbare tijd, over een jaar of twee tot drie, tot afbraak te willen overgaan omdat de huizen niet meer zouden voldoen. Er zijn voor zover bekend nog geen plannen voor nieuwbouw op de grond van de huidige huizen als die tegen de vlakte gaan. Er wordt al gezegd dat verhuizingen naar Enschede en Losser in dat geval tot de mogelijkheden behoren.

Naar het oordeel van Domijn verkeren de woningen aan het Zwarteland in beroerde staat, zijn ze eigenlijk 'niet toegerust  op energiezuinigheid en levensloopbestendig wonen, dat wil zeggen CO2-neutraal en aardgasvrij. Daarenboven is het voornemen van Domijn, zo kregen de bewoners te horen, de tijd te nemen voor afbraak en verhuizing en is het nog maar de vraag of op de plek van de huidige wijk wel nieuwbouw zal verrijzen.

Deel dit nieuws!