De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Rust in Twenterand dankzij Van der Kolk; comeback CDA in college

Rust in Twenterand dankzij Van der Kolk; comeback CDA in college

VRIEZENVEEN – Bij gelegenheid van haar afscheid van de gemeente Twenterand kreeg waarnemend burgemeester Van der Kolk te horen dat ze als stabiele factor de rust terugbracht in de lokale politiek (quote commissaris des konings Heidema), drie en een half jaar piekte (quote regiovoorzitter Van Veldhuizen) en zich een leermeester toonde voor de wethouders (quote locoburgemeester Paters). Dat ze als waarnemer langer dan een halve ambtsperiode van zes jaar bleef is inderdaad bijzonder.

Dat had om te beginnen te maken met de aanvankelijk geringe belangstelling in den lande voor de vacature die ontstond toen de gemeenteraad in 2017 het vertrouwen in burgemeester Visser opzegde en naar Katwijk vertrok. De sfeer was metten anders in Twenterand en daar droeg ook Van er Kolk aan bij. Onder haar hamerslagen normaliseerden de verhoudingen in de raadszaal en daarbuiten. In tweede instantie hengelden 36 briefschrijvers naar het burgemeesterschap van Twenterand. De gemeenteraad koos uit al die sollicitanten voor de huidige wethouder Broekhuizen van Heerenveen die overmorgen zal worden geïnstalleerd. Het betekent ook dat het CDA na een afwezigheid van twee jaar weer deel gaat uitmaken van het college van burgemeester en wethouders.

Onder leiding van Van der Kolk is de trots van de gemeente met haar onderscheiden dorpen en buurtschappen weer aangegloeid. Daar wees onder anderen Paters op die twee nachtjes kan slapen als burgemeester, zij het waarnemend, maar van wie algemeen de verwachting is dat hij zelf ooit burgemeester zal worden, vermoedelijk in het zuiden des lands waar de lampen gloeien.

Paters zei vanavond dat Van der Kolk de politieke troebelen in Twenterand tot bedaren bracht en hem en de andere wethouders leerde trots te zijn. En ook de ambtelijke medewerkers. ‘Dank ook namens de gemeentesecretaris’, aldus de locoburgemeester. Dat laatste was op zijn minst curieus, omdat recent gemeentesecretaris Ten Brinke, ook wel de vijfde wethouder genoemd, uit zijn functie werd ontslagen, dóór het college en nadrukkelijk tégen de zin van Van der Kolk.

 

Deel dit nieuws!