De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Enschede verhoogt aanjaagsubsidies gevelverfraaiing binnenstad

Enschede verhoogt aanjaagsubsidies gevelverfraaiing binnenstad

ENSCHEDE - De gemeente Enschede stelt geld beschikbaar voor eigenaren van onroerend goed in de binnenstad die hun panden en daarmee de kwaliteit van de binnenstad willen verfraaien. Daartoe wordt de gemeenteraad voorgesteld de subsidieregeling Stimuleringsfonds Binnenstad Enschede te verruimen. Er zijn als de raad ermee instemt bijdragen tot maximaal vijftien mille per gevel en dertig mille voor aaneengeschakelde gevels mogelijk.

Dit stimuleringsfonds bestaat al enige tijd, maar werd tot dusverre beperkt aangesproken. Door het cofinancieringspercentage te verhogen, verwacht het college de subsidieregeling aantrekkelijker te maken. De aangepaste regeling geldt voor het hele stadserf in Enschede.

Volgens stadsdeelwethouder Nods van Enschede-centrum is de hoop dat de verruiming van stimuleringsmaatregel grotere ingrepen bevordert. 'Door de subsidieregeling te verruimen willen we initiatieven aanjagen die de binnenstedelijke aantrekkelijkheid verhogen, zodat we als stad aantrekkelijk blijven voor bewoners, ondernemers en bezoekers.'

De wethouder laat verder weten dat inwoners met een goed idee voor de binnenstad bij het fonds kunnen aankloppen. 'Het maakt niet uit of het om een vereniging, ondernemer of instelling gaat. Wie een spontaan idee heeft voor bijvoorbeeld een innovatief project of het toevoegen van groen of kunst, kan tot 25 procent cofinanciering aanvragen met een maximaal subsidiebedrag van vijfduizend euro.

 

Deel dit nieuws!