De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Tigchelaar krijgt geld woning Wierden wegens excessen op d'r oprit

Tigchelaar krijgt geld woning Wierden wegens excessen op d'r oprit

WIERDEN - Vanwege 'excessen' in haar voortuin heeft burgemeester Tigchelaar van Wierden gevraagd om een gemeentelijke bijdrage voor de beveiliging van haar woning nabij golfpark De Koepel aan de Rijssensestraat. De gemeente betaalt voor de beveiliiging, zijnde een hek en een wal, de helft van de kosten, ruim tienduizend euro. Dit vanwege 'excessen op de oprit' die evenmin werden toegelicht.

Hiertoe besloot de meerderheid van de gemeenteraad: NEW, VVD, ChristenUnie en CDA-chef Getkate. De andere vier van de vijf raadsleden van de coalitiepartij CDA stemden voor dit amendement van de tweehoofdige PPW-fractie. Volgens de tegenstanders kan hooguit een compensatie worden betaald, van ten hoogste tweeduizend euro. De meerderheid van de raad besliste anders.

De fractie van NEW, waarvan voorzitter Ter Riet al sinds de benoeming van Tigchelaar ingenomen is met de burgemeester, stelde dat er een scan van het woonperceel is genomen in het kader van 'weerbaar bestuur', dat er in toenemende mate sprake is van agressie jegens burgemeesters en dat het raadspresidium advies inwon tijdens een aangevraagd belet bij de kabinetschef van het provinciebestuur.

Het belang daarvan nuanceerde fractieleider Slagers van PPW trouwens door er gedocumenteerd op te wijzen dat er over de woning van Tigchelaar géén rapport ligt van de politie, evenmin van het Openbaar Ministerie en dat er 'geen sprake is van concrete en serieuze dreiging'. Slagers heeft dat naar eigen zeggen ook van stond af aan betoogd.

 

,

 

Deel dit nieuws!