De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Kreeft gejeremieer oppositie over klachtencommissaris Enschede zat

Kreeft gejeremieer oppositie over klachtencommissaris Enschede zat

ENSCHEDE -  De aanhoudende klaagzangen over en verdachtmakingen van het sociale beleid door een aantal linkse oppositiepartijen op het sociale beleid van het college van burgemeester en wethouders te Enschede  plaatst het gemeentebestuur in een negatief daglicht. Dat vindt althans fractievoorzitter Kreeft van de VVD ter stede. De liberale roerganger maakte vanavond in de stedelijke commissie van zijn hart geen moordkuil. 'Het voortdurende gejeremieer uit steeds dezelfde hoek is steeds minder serieus te nemen.'

In de bedoelde 'hoek' bevinden zich de kleine oppositiepartijen op links, met name de SP, Enschede Anders en GroenLinks. De voorvrouwen Futselaar, Visser en Wolf hekelden - niet voor het eerst - de wijze waarop de gemeente, in casu het klachtencommissariaat, omgaat met kritiek. Vanuit de PvdA was de kritiek veel milder, maar de PvdA draagt sinds twee jaar op lokaal niveau weer 'regeringsverantwoordelijkheid'. Vanuit de oppositie had ook voorvrouw Koc van het CDA wel kritiek, maar minder snijdend.

Volgens met name Futselaar en Visser, en in hun kielzog Wolf, gaat er veel mis met de afhandeling van klachten over de gemeentelijk werkwijze. Zo pleitte Wolf voor een versterking van het klachtencommissariaat.  Dat kan volgens haar ook regionaal, wellicht in regionaal (Twents)  verband; een soort regionale ombudsman. Dat zou volgens de GroenLinks-leider 'een stevig instituut' kunnen zijn 'dat echt onafhankelijk kan functioneren'. Het  zou ook goed zijn omdat het dan uit het stadhuis kan worden geplaatst.

Ook zou het klachtencommissariaat niet onder het college moeten vallen, waar het bijna vier jaar geleden is geparkeerd, onder de verantwoordelijkheid van burgemeester Van Veldhuizen. Dat zou ambtelijk bemoeizucht in de hand werken. Het uit elkaar trekken van deze constructie gaat de fracties van de coalitiepartijen allemaal veel te ver, met name BBE en D66. Ze vinden bovendien dat het klachtencommissariaat zo onterecht in een kwalijke geur geraakt. Kreeft: 'Het is geen instrument om het bestuur te corrumperen.'

 

 

Deel dit nieuws!