De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Losser wil van het gas af; alleen bedenkingen bij Burgerforum

Losser wil van het gas af; alleen bedenkingen bij Burgerforum

LOSSER – De gemeente Losser wil werk maken van het vervangen van gasaansluitingen in woningen voor duurzaam genoemde energiebronnen. Een meerderheid van de gemeenteraad volgt in dezen het college van burgemeester en wethouders. Met name de grootste oppositiepartij Burgerforum heeft zware bedenkingen. Deze raadsfractie wil vooral een vrije keuze voor alle huishoudens, zeker als ze aangeven niet te willen en/of te kunnen betalen.

Een van de belangrijkste bezwaren tegen het vervangen van gasaansluitingen in huizen is dat bewoners voor de kosten van de verwijdering zouden opdraaien. Zoals recent door de Roskam gemeld valt dat mee. Het ziet ernaar uit dat huishoudens gratis van hun gasaansluiting af zullen kunnen als ze dat willen. Zulks blijkt uit een recente uitspraak van de Rechtbank Noord-Nederland. De kantonrechter wees alle argumenten van de netbeheerders af.

Tot nu toe claimen de netbeheerders dat de klant verplicht is om verwijdering van de installatie aan te vragen en daarvoor honderden euro’s betalen. Als een woningeigenaar van het gas af wil, wat steeds meer gemeenten met plannen voor aardgasvrije wijken bevorderen, dan moet zulks volgens de uitspraak van de rechtbank te Assen evenwel volledig kosteloos kunnen, maar dat kwam in de gemeenteraad van Losser niet aan de orde.

Deel dit nieuws!