De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Concordia draaischijf geldverdeling creatieve broedplekken Twente

Concordia draaischijf geldverdeling creatieve broedplekken Twente

ENSCHEDE - De coördinatie  van de regeling voor creatieve broedplaatsen in Twente is in handen gelegd van de gemeente Enschede die op haar beurt de uitvoering heeft geparkeerd bij de culturele instelling Concordia. Alle veertien gemeenten in de regio azen op een bijdrage uit de Twentse pot, die voor een belangrijk deel, namelijk met 1,4 miljoen, is gevuld is met geld van de provinciale gelden uit de Regio Deal.

Het cultuur Concordia aan de Oude Markt te Enschede moet ervoor zorgen dat creatieven in Twente op de hoogte zijn van de regeling en fungeert als aanjager voor potentiële aanvragers van een subsidie. De kunstinstelling Tetem in Roombeek in Enschede heeft de schone taak de broedplaatsen enerzijds onderling te verbinden en/of ze anderzijds te koppelen aan ondernemers die willen faciliteren/investeren.

Twente heeft zich naar eigen zeggen ontwikkeld tot één van de meest innovatieve regio’s van Nederland, maar wil meer en daarbij speelt het bevorderen van het aanlokkelijk creatief klimaat een prominente rol. Twente is gebaat bij creatieve broedplaatsen omdat ze zouden zorgen voor diversiteit en het behoud van creatief talent. De aanwezigheid van creatieve broedplaatsen trekt de creatieve klasse en creatieve industrie aan, maar gelijk daaraan staat dat het op den duur tot banengroei in de regio leidt.

 

 

Deel dit nieuws!