De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Weinig ruimte voor debat in Rijssen over plan industrie in natuur

Weinig ruimte voor debat in Rijssen over plan industrie in natuur

RIJSSEN -  De gemeenteraad van Rijssen-Holten lijkt te willen vasthouden aan  een nieuw bedrijvenpark vestiging in het gebied Ligtenbergerveld-Oost, dat eerder voor veel geld werd ingericht als natuurgebied. Het college van burgemeester en wethouders ziet evenwel weinig andere gebieden die geschikt zijn voor bedrijventerrein. Alleen de fracties van D66 en de PvdA. beide in de oppositie, zijn tegen de voorgestelde aantasting van het Ligtenbergerveld-Oost.

Op de suggestie van D66 om niet alleen in Rijssen te speuren naar geschikte grond voor een nieuw industriegebied, maar ook in Holten, werd door de 'regeringspartijen' niet gereageerd.  Overigens reageerde CDA-wethouder Wessels eigenlijk nergens op tijdens de beraadslagingen in de commissievergadering. Hij creëerde voortdurend ruimte om nog alle kanten op te kunnen. Wel sprak hij tegen dat het achterkamertjespolitiek is. 'We hebben niks geheim te houden.'

De beide oppositiepartijen hekelden niettemin het gebrek aan debat, aan uitwisseling van argumenten, laat staan dat de mogelijkheden worden geboden voor een politiek én maatschappelijk debat. Opvallend was wel dat wethouder Wessels tussen de regels door ook aangaf dat ook de provincie Overijssel nog haar goedkeuring moet geven. Dat spel is ook op de wagen. Op vraag wat hij daarvan verwacht sprak de wethouder klare taal:  'Het gesprek met provincie is dynamisch.'

 

Deel dit nieuws!