De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Haaksbergen neemt zelf regie op cultureel erf, met een coöperatie

Haaksbergen neemt zelf regie op cultureel erf, met een coöperatie

HAAKSBERGEN - Het college van burgemeester en wethouders der gemeente Haaksbergen zal de gemeenteraad voorstellen het gebouw van de bibliotheek  en de inventaris terug te kopen van de Stichting Kulturhus Haaksbergen in ruil voor kwijtschelding van een deel van de leningen en openstaande vorderingen. Dit maakt de weg vrij voor de Coöperatie De Kappen om het Kulturhus te gaan exploiteren. Het doel is volgens het college is aldus de bibliotheek én het theater voor Haaksbergen te behouden.

Als de gemeente niets doet, zo heeft het college overwogen, dan zou het vanwege de beroerde financiële positie over en uit zijn wat betreft de activiteiten in het Kulturhus, wat als een groot sociaal, maatschappelijk en cultureel offer zou worden ervaren. En ook dan zou de gemeente er zwaar bij inschieten, want geld kwijt en voorzieningen naar hun mallemoer. Het college wil die voorzieningen juist voor Haaksbergen behouden, met medewerking van de coöperatie, waarin een aantal betrokken inwoners zich heeft verenigd.

Er ligt nu  een ondernemersplan.  De nieuwe organisatie moet volgens dit plan multifunctioneler worden met een beter evenwicht tussen inkomsten en uitgaven. Vrijwilligers blijven een belangrijke rol houden en Haaksbergse inwoners en organisaties moeten meer dan nu betrokken worden. Kortom, zo meldt het college in een communiqué, de coöperatie wil meer samen doen met de gemeenschap en minder afhankelijk zijn de gemeente. De bedoeling is dat de coöperatie uitgaat uit van huur van de bibliotheek en het theater.

Deel dit nieuws!