De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Haaksbergen heeft een keer geluk, met grote uitbreiding Utin Utz

Haaksbergen heeft een keer geluk, met grote uitbreiding Utin Utz

HAAKSBERGEN – De vloerenproducent Uzin Utz gaat op bedrijventerrein Stepelerveld te Haaksbergen ruim drie hectare grond kopen en dat levert en noodlijdende gemeente een bedrag 4.264.000 euro op. De bestaande weg wordt mede in eigendom overgedragen waardoor de totale bedrijfskavel op 34.175 vierkante meter uitkomt. De gemeenteraad van de Ster van Twente zal deze maand - vermoedelijk in stilte applaudisserend - instemmen met de transactie.

Uzin Utz wil in Haaksbergen de lijmproductie uitbreiden en er bovendien een poederfabriek bouwen. De gemeente stemt in met een koopovereenkomst met daarin opgenomen een aantal ontbindende voorwaarden, die overwegend betrekking hebben op het verkrijgen van de noodzakelijke vergunningen. Ook zijn ‘bijzondere bepalingen’ opgenomen, die gaan over onder andere de toekomstige ontsluiting van het bedrijventerrein op de Kolenbranderweg en het verkrijgen van het BREEAM gebiedscertificaat Excellent. Ook mag er hoger worden gebouwd dan het bedrijventerrein Stepelerveld nu toestaat.

In de Structuurvisie 2030 is Stepelerveld, grenzend aan bedrijventerrein Stepelo en globaal tussen de Hengelosestraat en de Kolenbranderweg, aangewezen voor toekomstige ontwikkeling als bedrijventerrein. De gunstige ligging ten opzichte van de N18 maakt dat het toekomstige bedrijventerrein optimaal bereikbaar is. Duurzaamheid geldt als voorwaarde, maar het bedrijf mag zelf bepalen of en hoeverre hieraan vorm en inhoud wordt gegeven; zo wordt het duurzaam bouwen van gemeentewege wel geëist, maar niet afgedwongen.

Deel dit nieuws!