De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • CDA in Twenterand vraagt naar ventilatie van scholen in de dorpen

CDA in Twenterand vraagt naar ventilatie van scholen in de dorpen

TWENTERAND – De raadsfractie van het CDA in de gemeente Twenterand wil van het college van burgemeester en wethouders weten of de schoolgebouwen voldoen aan de richtlijnen van het RIVM, bijvoorbeeld ter zake ventilatie. De gemeente telt behalve basisscholen in alle vier de dorpen ook scholen voor voortgezet onderwijs in Vriezenveen en Vroomshoop benevens een beroepsopleidingencentrum BOVO.
 
De christendemocraten wijzen erop dat de gemeente een belangrijke rol heeft op het vlak van de onderwijshuisvesting. Bij penne van fractievoorzitter Uitslag informeert de fractie welke schoolgebouwen gebruik maken van zogenoemde recirculatie-ventilatietechniek en welke scholen gebruik maken systemen die uitsluitend gebruik maken van verse lucht van buiten. ‘Het gaat erom dat verse buitenlucht naar binnen komt en dat verbruikte binnenlucht naar buiten wordt afgevoerd, zonder dat ze worden vermengd’, aldus Uitslag.
 
In één adem door wil de leidsvrouw van het CDA van het college horen hoe het zit met de ventilatie in gemeenschapshuizen, sportaccommodaties, gymzalen, kinderopvang, en welke andere gebouwen van de gemeente, mede in verband met eigenaarschap, taakstelling en verantwoordelijkheden.

Deel dit nieuws!