De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Hengelo voert vervroeging entree nachthoreca onder druk corona in

Hengelo voert vervroeging entree nachthoreca onder druk corona in

HENGELO - Met onmiddellijke ingang mogen bezoekers van de Hengelose nachthoreca tot uiterlijk vier uur binnen worden gelaten. Dat was voorheen tot zes uur. Dat blijft trouwens het sluitingsuur. Deze aanpassing was al aangekondigd in de Horecavisie die de gemeenteraad drie jaar geleden vaststelde, maar die structureel wordt geëffectueerd.

De nachthoreca is vooral geconcentreerd in de Willemstraat, Pastoriestraat en Langestraat. De gemeente Hengelo gaat nu mede vanwege de coronacrisis over tot naleving van bestaand beleid , want in het nachthorecagebied is nu volgens burgemeester Schelberg ‘helaas regelmatig overlast van groepen mensen die het niet zo nauw nemen met de RIVM-regels’.

Dit zou zich voor een deel afspelen op straat af en laat in de nacht. ‘Ondanks herhaalde waarschuwingen door politie en gemeente blijft de overlast zich hardnekkig voordoen. De gemeente heeft daarom, na advies en in nauw overleg met de politie, besloten dat deze maatregel sneller ingevoerd wordt dan eigenlijk de bedoeling was.’

Deel dit nieuws!