De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • VVD-raadslid Almelo gaat Enschede met sociale wijkteams bijstaan

VVD-raadslid Almelo gaat Enschede met sociale wijkteams bijstaan

ENSCHEDE/ALMELO – Met het aanstellen per oktober van de lokale politicus Loupatty uit Almelo als directeur-bestuurder van de Stichting Maatschappelijke Dienstverlening Enschede wil het college van burgemeester en wethouders onder aanvoering van portefeuillehouder Van den Berg chaos en de misstanden bij de sociale wijkteams in Enschede te lijf. Loupatty volgt bij de stichting interim-bestuurder Bouwman op. 

Loupatty heeft affiniteit met welzijn en zorg, zowel ambtelijk als bestuurlijk, want hij was ambtenaar in Hellendoorn en is nu directeur Uitvoering bij Nidos Jeugdbescherming.  Hij kent ook het politieke metier in zij woonstad Almelo, waarbinnen hij enkele jaren geleden een opmerkelijke stap zette. Na een mislukte poging fractievoorzitter te worden van de PvdA, waarvoor hij ook al bestuurslid was, koos hij voor een ‘transfer’ door over te stappen naar de VVD, waarvoor hij nu raadslid is.

Er wacht Loupatty een stevige klus in Enschede, want het is een hectische tijd voor de socoale wijkteams. Diverse fracties willen na de zomer namelijk een debat over de rol en de aanpak. Aanleiding vormen klachten over meerdere wijkcoaches en hun leidinggevenden. Zelf stelt Lupatty: ‘Vanuit verschillende invalshoeken, rollen en functies zet ik me in om invulling te geven aan samenlevingsvraagstukken.’

Loupatty wacht in Enschede een pittige klus. Er heerst op het erf van wijkwelzijn in de stad veel onrust, competentiekwesties, aanvaringen, alles gekoppeld aan geldgebrek, werkdruk en ziekteverzuim. De samenleving klaagt en zucht en de gemeente lijkt overzicht en regie kwijt.

Deel dit nieuws!