De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Keolis verlies megaorder openbaar vervoer drie provincies definitief

Keolis verlies megaorder openbaar vervoer drie provincies definitief

ENSCHEDE/ZWOLLE - Twee directeuren van de openbaarvervoerbedrijf Keolis vertrekken bij de onderneming vanwege onverkwikkelijkheden bij de aanbesteding van een mega-opdracht voor de aanschat van 250 bussen. Eerder al werden directeuren Bruns en Melissen, verantwoordelijk voor het rijdende materieel van Keolis, hangende een onderzoek naar geheime 'side-letters', op nonactief gezet. Ze hebben weliswaar zonder eigenbelang gehandeld, maar wel in strijd met internationale spelregels, wat ook een doodzonde is.

Op dezw wijze sleepte Keolis de concessie voor het verzorgen gedurende tien jaar van het busvervoer in de provincies Overijssel, Gelderland en Fevoland in de wacht. Om de gevolgen van het mislopen van de concessie voor het personeel en de reizigers  binnen de perken te houden mag Keolis twee jaar het busvervoer toch twee jaar op het zere been nemen, met een 'noodconcessie'. Dat geeft de drie provincies volgens gedeputeerde Boerman van Overijssel de mogelijkheid het aanbestedingstraject nogmaals af te leggen.

 

 

Deel dit nieuws!