De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Lening tien miljoen euro van Overijssel voor PhotonDelta definitief

Lening tien miljoen euro van Overijssel voor PhotonDelta definitief

ENSCHEDE – De provincie Overijssel stelt definitief een lening van tien miljoen euro ter beschikking van de stichting PhotonDelta. De lening is onderdeel van de provinciale bijdrage aan het nationale fotonica-innovatieprogramma PhotonDelta. De stichting zal het geld gebruiken voor de aanschaf van apparatuur ten behoeve van  bedrijven en onderzoeksconsortia in het nationale innovatieprogramma PhotonDelta.

Het oogmerk is  op deze wijze de verbinding te maken van fotonica als sleuteltechnologie met bijvoorbeeld telecommunicatie, medische apparaten en sensoren. Met de investering in nieuwe apparatuur kunnen bedrijven en kennisinstellingen samenwerken aan de ontwikkeling van de technologie en bijhorende producten. Fotonica is één van de door het kabinet benoemde sleuteltechnologieën. Behalve de rijksoverheid zijn regio Brainport Eindhoven en de provincies Noord-Brabant, Gelderland en Overijssel betrokken als financiers van dit programma.

Deel dit nieuws!