De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Almelo vervolmaakt aan noordkant stad netwerk brede fietspaden

Almelo vervolmaakt aan noordkant stad netwerk brede fietspaden

ALMELO - Het college van burgemeester en wethouders der gemeente Almelo zet in op de aanleg van een breed eenzijdig fietspad (tweerichtingsverkeer) tussen de Noordikslaan en de Vriezenveensweg. Dat zou in twee fases moeten gebeuren: eerst het deel Noordikslaan-Tijhofslaan en vervolgens het traject Tijhofslaan-Vriezenveenseweg. Het college wil nu de slag slaan, want er is een combinatie mogelijk met noodzakelijk groot onderhoud aan de riolering.

Naar de mening van het college kan een bedrag van 185.000 euro worden ingezet om 'om de subsidieaanvraag in het kader van Brede Doeluitkering Verkeer en Vervoer af te ronden. Het streven is om uiterlijk in het vierde kwartaal de werkzaamheden voor rioolvernieuwing en fietspadaanleg aan te vangen. In het derde kwartaal hoopt het college de betrokken aanwonenden via 'participatie' en 'in een open planproces' achter het fietspadplan te krijgen.

Het beoogde fietspad zal onderdeel uitmaken van de Kolthofroute die meerdere routes van buiten Almelo naar het centrum langs de Kolthofsingel verbindt. Er ontstaat zo een doorgaande fietsroute aan de west-/noordzijde van de Ootmarsumsestraat/Sluitersveldsingel, Kolthofsingel en Aalderinkssingel vanaf Mariaparochie tot aan de F35 via de Plesmanweg in de richting Vriezenveen benevens de (nieuwe) route F35 bezijden de Wierdensestraat. 

Deel dit nieuws!