De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • College in Dinkelland vertrouwt op NAM terzake injectieput Rossum

College in Dinkelland vertrouwt op NAM terzake injectieput Rossum

ROSSUM - De gemeente Dinkelland heeft geen informatie ontvangen dat NAM één injectieput zou willen sluiten en al helemaal niet dat het bedrijf voornemens zou zijn ook de andere te sluiten. Dat stelt het college van burgemeester en wethouders in reactie de fractie Lokaal Dinkelland, met betrekking tot afvalwaterinjectie Tramweg Rossum. Recent heeft een gesprek plaatsgevonden tussen NAM en wethouder Blokhuis, waarin niet werd gesproken over sluiting van putten, wel over het onderhoudsprogramma.  Een telefoontje voor de zekerheid leerde dat de NAM ook geen intenties in deze richting heeft.

Wel heeft de NAM het ministerie, de provincie Drenthe en de betrokken gemeenten laten weten dat het bedrijf van plan is bestaande gaswinninglocaties dichterbij Schoonebeek te gebruiken voor de injectie van productiewater, mede naar aanleiding van de lekkage van de bovengrondse transportleiding van Schoonebeek naar Twente

Er is met een buis-in-buis constructie een nieuwe kunststof transportleiding aangelegd die goed resistent is tegen corrosie teneinde herhaling van de lekkage te voorkomen. Ook heeft NAM de monitorings- en onderhoudsfrequentie aangepast. Volgens de fractie van Lokaal Dinkelland zijn de appendages en leidingen op de locatie aan de Tramweg dermate aangetast door het afvalwater dat reparatie en herstel niet meer zinvol is. Het college ziet daar de nut noch noodzaak van in. Uit inspecties door de NAM is gebleken dat er onderdelen zijn aangetast, maar herstelbaar zijn, en anders kunnen worden vervangen.

Deel dit nieuws!