De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Twekkelo vreest dupe te worden van keuze plaatsing windmolens

Twekkelo vreest dupe te worden van keuze plaatsing windmolens

TWEKKELO/ENSCHEDE - In de buurtschappen Twekkelo, Boekelo en Usselo, grotendeels op grondgebied van de gemeente Enschede, zijn bewoners er niet gerust op dat hun bottom-up-plan voor het opwekken van duurzame energie om aldus energieneutraal te worden. De gemeente Enschede zou wel beloftes doen, maar te weigeren om die op papier te zetten.

'Wij kunnen ons niet aan de indruk onttrekken dat de wethouder de persoonlijke voorkeur voor heeft voor windmolens in Enschede West, want hij heeft persoonlijk aan de inwoners van Enschede Oost beloofd dat er daar geen windturbines komen... Daarnaast heeft de wethouder een duidelijke persoonlijke voorkeur voor Pure Energie, daar lijkt hij meer affiniteit mee te hebben dan met het buitengebied.'

De drie kernen geven aan te begrijpen dat een deel van de energie voor de stad zal worden opgewekt in het buitengebied. Daarom hebben Twekkelo, Usselo, Boekelo en (bedrijvenpark) Marssteden een plan aangedragen, waarin ze ‘jaren buitengewoon veel tijd en energie’ aan besteedden ‘in het realiseren van samenwerking met de gemeente Enschede’.

Ze constateren nu tot hun leedwezen dat de ‘roep om samenwerking zowel ambtelijk als bestuurlijk onbeantwoord blijft’. De gemeente zou hoe dan ook aankoersen op windmolens in het westelijke buitengebied van de stad. ‘Twekkelo lijkt inzet van een politiek spel. Het college-akkoord lijkt belangrijker dan hetgeen raadsleden zelf verstandig vinden, het einde van de democratie wat ons betreft.’ Ook grootschalige zonnevelden zouden niet in Twekkelo passen vanwege ‘ontsiering van de oale groond’ en omdat het ten koste zou gaan van agrarische gronden’

 

Deel dit nieuws!