De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Borne zwaar in problemen en zelfstandigheid gemeente in geding

Borne zwaar in problemen en zelfstandigheid gemeente in geding

BORNE – Dankzij het politieke krediet van de twee recent aangetreden collegeleden, te weten burgemeester Pierik en wethouder Spekschoor, ontsnapt de gemeente Borne aan een bestuurlijke crisis. De raad heeft het namelijk helemaal gehad met het dagelijks bestuur, dat het voor mekaar kreeg het jaar 2019 af te sluiten met een tekort van 5,2 miljoen en een weigering van de accountant een goedkeurende verklaring af te geven, wegens onrechtmatigheid bij onder meer aanbestedingen. Het voortbestaan van Borne als zelfstandige gemeente zou volgens een aantal raadfracties zelfs in het geding (kunnen) komen.

Zowel de oppositie als de coalitie kregen veel te verduren, met name onlangs vertrokken CDA-wethouder Mulder, ofschoon diens naam nadrukkelijk ongenoemd bleef. Zijn opvolger Spekschoor krijgt als wethouder van Financiën er nog een knappe kluif aan om de financiën op orde te krijgen en daarmee, zo  werd door radsleden gezegd, de zelfstandigheid van Borne te redden, of de gemeente tenminste te behoeden voor een ondercuratelestelling. Behalve de oppositie liepen de coalitiepartijen CDA en GB90 in de woordvoerders Slotman respectievelijk Scholten voorop in de optocht van gesteven kritiek op het gevoerde collegebeleid.

Volgens burgemeester Pierik moet het niet over individuele gemeentebestuurders gaan omdat het college met één mond spreekt. Zelf heeft hij ook al doorgepakt. Zo is na het vertrek van gemeentesecretaris Rozendom gekozen voor het schrappen van de functie van directeur Te Koele en haar te benoemen tot gemeentesecretaris. Pierik verwacht dat de move van tweehoofdige naar eenhoofdige leiding voor een ‘versterkte stuurpositie’ in Borne zal zorgen. Om de geesten te scherpen en de neuzen dezelfde kant op te krijgen wacht in augustus, aan het begin van het nieuwe politieke jaar, een zogenoemde heidag. 

 

Deel dit nieuws!