De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Ten Barge blijkt als politiek leider D66 in Hengelo een tussenpaus

Ten Barge blijkt als politiek leider D66 in Hengelo een tussenpaus

HENGELO - Na twee jaar politiek leider van D66 in Hengelo te zijn geweest houden fractiechef Ten Barge het voor gezien. Hij vindt de stad op specifieke D66-punten deze periode al veel voor mekaar heeft gekregen en bovendien krijgt hij het naar eigen zeggen steeds drukker in zijn dagelijks werk als manager bij een GGZ-instelling en spreker in den lande steeds drukker. Bij aanvang van het nieuwe politieke jaar neemt zijn opvolger Oude Munnink de leidsels in handen.

Oude Munnink zal  in de eerste raadsvergadering  na de zomervakantie eerst als raadslid worden benoemd om in één ruk door vervolgens als wethouder te worden voorgedragen. Hij is niet helemaal een onbeschreven blad in de stedelijke politiek, want loopt al een tijdje mee in het D66-echelon te Hengelo, en discussieerde op politieke maakten (ooit commissievergaderingen genoemd) volop mee, waarbij hij zich door kennis van zaken en een politieke antenne onderscheidde.

Ten Barge trad twee jaar geleden als aanvoerder aan, ook meteen als lijsttekker, doordat toenmalig fractievoorzitter Veneberg door ziekte niet meer beschikbaar was voor een volgende termijn. Naar het oordeel van Ten Barge zijn de afgelopen jaren Hengelo  stevig stappen gezet waar het gaat om beleidsdoelstellingen het vlak van duurzaamheidm klimaatbeleid en energietransitie, niet alleen met notities, ook met baar geld voor de geformuleerde doelen om te investeren. 

D66 maakt in Hengelo al jaren deel uit van het college, nu voor de tweede periode met wethouder Bruggink in Vak K.

Deel dit nieuws!