De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Versteeg vraagt opnieuw naar organisatie en financiën bij Military

Versteeg vraagt opnieuw naar organisatie en financiën bij Military

BOEKELO/ENSCHEDE - Het raadslid Versteeg van de naar hem genoemde eenmansfractie in de gemeenteraad wil weten of de stichting achter de jaarlijkse Military in Boekelo/Enschede de financiën op orde heeft en jaarlijks verantwoording aflegt over inkomsten en uitgaven. Er heerst al langere tijd stomende onvrede onder de vrijwilligers, die begin dit jaar tot uitbarsting kwam. De rol van voorzitter Zandstra wordt in dat verband gehekeld. Hij zou amper oog hebben voor vrijwilligers en des te meer voor prominente gasten van het evenement.

Versteeg laat weten al eerder over de gang der dingen bij de Military vragen te hebben gesteld en wil nu van het college van burgemeester en wethouders van de hoed en de rand weten. Zo vraagt hij het inhoudelijk en financieel verslag op, inclusief een samenstellingsverklaring van de accountant. Ook informeert hij welke maatregelen zijn getroffen om de negatieve resultaten om te buigen naar positieve, niet alleen organisatorisch, maar ook financieel.

Het raadslid vraagt of en zo ja welke maatregelen zijn getroffen in de begroting van het evenement 2019 om de negatieve resultaten om te buigen naar positieve en of er ook sprake is van structurele maatregelen. Ook wil het raadslid weten of en zo ja hoe de toegekende subsidie voor 2020 is gebruikt en of er geld terug wordt gestort op de rekening van de gemeente, indien nodig via terugvordering. Zoals bekend gaat het evenement dit najaar niet door wegens corona. Versteeg vraagt wat het college gaat doen om de Military Boekelo een gezonde financiële en organisatorische toekomst te geven.

Deel dit nieuws!