De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Hof bekreunt zich over toekomst zoutbaden Kaasfabriek Markelo

Hof bekreunt zich over toekomst zoutbaden Kaasfabriek Markelo

MARKELO – Het plan voor een speel- en ontmoetingsoord op de plek van de oude zoutbaden bij de voormalige historische kaasfabriek in Markelo belandt voorlopig in de voorraadkast der schone plannen.  De raadsfracties van D66, GroenLinks en SP vroegen het college van burgemeester en wethouders naar de voortgang en hoorden dus dat die er nog niet is.

Het voornemen van Stichting De Kaasfabriek Markelo is nog steeds de voormalige pekelbaden van de even voormalige kaasfabriek om te toveren tot een speel- en ontmoetingsplek met een freerunning-parcours en interactieve sportmogelijkheid. Freerunning is tegenwoordig in trek bij jongeren en bewegen door sport en spel dient de weerbaarheid en de  fitheid van jongeren. Overigens is de toekomstige bestemming der zoutbaden alles behalve exclusief voor jeugd, want ook volwassenen zullen er terecht kunnen, evenals recreanten en toeristen.

Bij de opzet worden basisscholen in Markelo, sportverenigingen, huisartsen en fysiotherapeuten betrokken. Een van de punten van nader beraad betreft de kosten van de verbouwing, begroot op twee ton, waarvan onder condities de helft uit het Europese fonds van Leader kan komen. Leader is een fonds om de leefbaarheid ten plattelande te behouden. Dat kan alleen als de gemeente en/of de stichting meefinancieren. Het college en burgemeesters en wethouders heeft (nog) geen standpunt.

Deel dit nieuws!