De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Subsidie ondernemers ter bevordering kringlooplandbouw Overijssel

Subsidie ondernemers ter bevordering kringlooplandbouw Overijssel

RIJSSEN - Bij de provincie Overijssel ligt geld op de plank ter subsidiëring van innovaties die bijdragen aan de overgang van de agrarische sector naar kringlooplandbouw en die daarvoor extra kennis in huis willen halen. Voor het uitwerken en beproeven van ideeën kan per aanvraag de helft der kosten worden vergoed met een maximum van tien mille, tot  het plafond van 250.000 euro is bereikt. 

De regeling was ook al onderdeel van het vorige Agro&Food programma van Overijssel, maar is nu, onder bestuurlijke leiding van SGP-gedeputeerde Ten Bolscher uit Rijssen, meer dan voorheen gericht op kringlooplandbouw, waarbij het volgens de provinciale overheid belangrijk is dat deze meer circulaire wijze van grondbewerking agrariërs óók een goed inkomen biedt. In totaal is er binnen het Agro&Food-programma zes miljoen beschikbaar, maar daar vallen meer regelingen onder dan deze.

Net als Overijsselse mkb-bedrijven en culturele en maatschappelijke ondernemingen kunnen ook Agro&Food-ondernemers een digitaliseringsvoucher aanvragen, waarmee een in Overijssel gevestigd bedrijf worden ingeschakeld voor het digitaliseren van producten en productieprocessen en het digitaal bereiken en bedienen van klanten en leden, bijvoorbeeld een website of een livestream.

Deel dit nieuws!