De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Van Hijum wil in slipstream Keolis-affaire exclusief Europese handel

Van Hijum wil in slipstream Keolis-affaire exclusief Europese handel

ENSCHEDE – Het moet provincies en gemeenten worden toegestaan Europese bedrijven makkelijker opdrachten te verlenen door gegadigden van buiten het continent buiten de deur te houden. Hiertoe zou de Europese Commissie volgens de Overijsselse gedeputeerde Van Hijum moeten besluiten. Hij heeft dit voorstel namens de provincie aan eurocommissaris Breton voorgelegd tijdens de vergadering van het Europees Comité van de Regio’s. De reactie van de Fransman is onbekend. Hij bestiert als eurocommissaris de portefeuilles van industrieel beleid en de interne markt.

Het verzoek van Van Hijum is het gevolg van de commotie die ontstond over de wijze waarop het openbaarvervoerbedrijf Keolis een mega-order plaatste bij een Chinees bedrijf voor de aankoop van elektrische 250 bussen voor lijndiensten in een aantal concessiegebieden, waaronder de provincie Overijssel. Om het zover te krijgen moest er wat losjes met de aanbestedingsregels worden omgegaan, waardoor een directeur van Keolis op non-actief staat. De order leidde bij het Nederlandse bedrijven, met name de Brabantse bussenbouwer VDL, tot gramstorigheid.

Provincies en gemeenten moeten bij publieke aanbestedingen een eerlijke kans kunnen bieden aan het eigen (Europese) bedrijfsleven. Dat kan als de Europese Commissie het mogelijk maakt bij regionale aanbestedingen drempels op te werpen voor landen die hun markten afschermen en/of staatssteun bieden, zoals China, maar ook Amerika, om een gelijk speelveld te hebben én om maatschappelijke en politieke ophef te voorkomen. Uit onderzoek van Overijssel blijkt dat Europese regels het niet toestaan om in OV-concessies eisen te stellen aan de herkomst van het (bus-)materieel. Door buiten de officiële aanbesteding om de Chinese bussenbouwer in side-letters 'toezeggingen' te doen kwam ook, toen dit wereldkundig werd, de directie van Keolis dik in de problemen.

 

 

 

Deel dit nieuws!