De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Toenemende zorgen over vrije val van getourmenteerd Enschede

Toenemende zorgen over vrije val van getourmenteerd Enschede

ENSCHEDE - De onrust in de Enschedese gemeenteraad over de verruwing van de stedelijke mores neemt toe. Het was met name fractiechef Kreeft van de VVD die de noodklok luidde. Volgens hem leidt het gebrek aan investerende afkalving tot ‘de dood in de pot’ en dat hij sprak over ‘een zorgwekkende tendens.

Het kan in de analyse van Kreeft niet anders dan dat ingrijpende keuzes moeten worden gemaakt, want hij constateerde ‘dat de stad verloedert en de criminaliteit welig tiert’. Wat hem betreft mag dat ten koste gaan van het sociaal domein, dus zeg maar de tientallen miljoenen voor bijstand, hulp en (jeugd)zorg.

Een even belangrijke als ingrijpende maatregel is volgens de leidsman van de VVD te Enschede om belangrijke investeringen naar voren te halen, omdat de omstandigheden daartoe nopen. ‘De stad moet de ruimte krijgen, met veel ruimte voor goede initiatieven, het is hoog tijd om bij te sturen', predikt Kreeft het straf-liberale evangelie.

Naar de inschatting van de VVD-aanvoerder is er veel ‘onbalans’ in de stad en dat pakt slecht uit. Er is volgens de leidsman der liberalen geen tijd te verliezen. Hij spaarde het college van burgemeester en wethouders niet, ofschoon de VVD daar met wethouder Diepemaat van Ruimte en Wonen ook deel van uitmaakt. Er moet volgens Kreeft worden bijgestuurd en tempo gemaakt.

Deel dit nieuws!