De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Vertrouwen inwoners Borne in gemeentebestuur neemt af, leert peiling

Vertrouwen inwoners Borne in gemeentebestuur neemt af, leert peiling

BORNE - Het college van burgemeester en wethouders van Borne veronderstelt dat een pakket bezuinigingen in combinatie met een verhoging van de onroerendzaakbelasting met twintig procent de oorzaak is van het geslonken vertrouwen van de inwoners in het gemeentebestuur.

Dit blijkt uit de antwoorden die het raadslid Scholten van GB'90 heeft ontvangen op haar vragen naar aanleiding van de uitkomst van een burgerpeiling, waaruit naar voren kwam dat het vertrouwen duchtig afneemt. Dertig procent van de inwoners geeft aan geen vertrouwen in het lokale bestuur te hebben. Dat was drie jaar geleden nog twaalf procent. Het percentage inwoners met veel tot zeer veel vertrouwen in het gemeentebestuur nam af van 38 tot 23.

Vanwege financiële krapte in de begroting (door toenemende uitgaven voor hulp en zorg) en enkele voor lokale begrippen mega-investeringen (zoals rondwegen om Borne en sportvoorzieningen ’t Wooldrik) nemen het lastenpak toe en het vertrouwen af. Het college wijst er wel op dat de peiling dik een half jaar geleden plaatsvond, kort na de vaststelling van de begroting, met de verhoging van de asfalt- en bouwinvestering en de onroerendzaakbelasting.

Het college wil nu aan de slag met het beter informeren van burgers over het nut van investeringen en het uitventen van positieve resultaten. In dat verband wijst het college er ook op dat de gemeente op veel punten wel degelijk goed werk levert in de ogen van de burger.

Deel dit nieuws!