De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • CDA in Enschede eist raadpleging over lindenkap Lasondersingel

CDA in Enschede eist raadpleging over lindenkap Lasondersingel

ENSCHEDE – Veel aanwonenden van de Lasondersingel te Enschede verzetten zich tegen het voornemen tot het kappen van 42 lindebomen aan deze straat. De lindes verkeren volgens het gemeentebestuur in slechte staat en zouden wegens afbrekende takken een gevaar zijn voor passanten. Ze zijn volgens aanwonenden echter ook beeldbepalend voor de singel aan de noordzijde van het stadscentrum en belangrijk voor de groene longen in dit deel van de stad.

De lindes zouden volgens het gemeentebestuur wegens (de toenemende kans op) afbrekende takken tamelijk kwestieus zijn. Bovendien heeft wethouder Van Houdt in een vergadering van de gemeenteraad toegezegd dat er nieuwe bomen komen en ook nog een informatieve bijeenkomst over het ‘bomenbeleid’ ter stede, maar het raadslid Ten Vergert van het CDA wil burgerraadpleging.

Het beeldbepalende karakter van de bomen voor de singel en hun functie als groene long voor de markante singel aan de noordzijde van het stadscentrum was voor het CDA-raadslid Ten Vergert aanleiding  voor zijn voornemen ‘kritische vragen’ te stellen, maar dat werd hem geweigerd met verwijzing naar de bijeenkomt die Van Houdt in de raadsvergadering al toezegde.

Ten Vergert eist nu dat dit geen technische sessie wordt voor louter raadsleden, maar dat vooral de bewoners ‘voldoende tekst en uitleg krijgen over de achtergronden van de beoogde kap’. Stipulerend: ‘Zij zijn het immers die het meest direct met het mogelijk verdwijnen van deze fraaie bomenrij worden geconfronteerd. Bij nader onderzoek kan wellicht toch een belangrijk deel behouden blijven.’

Deel dit nieuws!