De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Gemeente worstelt weer eens met de belangen in 't Wierdenseveld

Gemeente worstelt weer eens met de belangen in 't Wierdenseveld

WIERDEN - De gemeenteraad van Wierden buigt zich komende week over de vraag welk belang moet prevaleren: de drinkwaterwinning of het natuurbelang dan wel een mix van belangen. De in dit gebied nabij Hoge Hexel en Nijverdal-Oost (Kruidenwijk) conflicterende belangen kunnen ook links- of rechtsom op elkaar worden afgestemd, met passen en meten van beide kanten.

Het is overigens in uiterste instantie een zaak van de Europese Commissie, want die gaat over de toekenning van zogenoemde Natura 2000-predicaten, zoals het hoogveengebied Wierdenseveld kreeg. De provincie Overijssel mag daarover adviseren en komt nog dit jaar met een aanbeveling. Het college van burgemeester en wethouders vraagt de raad nu kleur te bekennen.

De conflictsituatie drinkwater(win)belang versus natuurbeschermingsbelang is volgens het college steeds nijpender. Deze belangentegenstelling is door de gemeente op een versimpelde wijze in beeld gebracht. Inmiddels heeft ook de provincie de conflictsituatie onderkend en het planuitwerkingsproces van het Wierdenseveld voor ten minste een half jaar stilgelegd.

Dit is voor onze gemeente, stelt het college, een uitgelezen moment een scenario te bepalen. Er zijn er drie uitgewerkt: ten eerste opheffen Natura 2000-status en meer mogelijkheden voor waterwinning, ten tweede verplaatsing waterwinning en meer accent op natuurontwikkeling, ten derde behoud status quo, dus natuuraccent in combinatie met waterwinning. Bij die variant moet worden opgemerkt dat aan het Wierdenseveld nu al meer grondwater wordt onttrokken dan er aan neerslag valt. 

Van belang om te weten is dat het beleidsprogramma van de huidige coalitie van NEW en CDA een accent legt op het behoud van de economische bedrijvigheid, waarbij het met name gaat om agrarische activiteiten, waaronder veehouderijen. Het raadslid Egberts van het CDA, van professie veehouder aan de Dwarsdijk op de grens van het Wierdenseveld, informeerde onlangs naar de plannen voor een nieuw drinkwatergebied aan de nabijgelegen Wittenbeltsweg, 

 

Deel dit nieuws!