De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Vier gemeenten in Noordoost Twente met één Warmtevisie op pad

Vier gemeenten in Noordoost Twente met één Warmtevisie op pad

LOSSER -  De vier gemeenten in Noordoost Twente hebben gezamenlijk een 'Warmtevisie' gemaakt.  Deze visie is door de gemeenten Losser, Dinkelland, Oldenzaal en Tubbergen) opgesteld in samenwerking met het regionale bedrijfsleven, onderwijsinstellingen, woningcorporaties en maatschappelijke organisaties. De gemeenteraden der vier gemeenten moeten er nog over oordelen.

De colleges trotseren de bezwaren van natuur- en  milieuorganisatie die met leewezen hebben gereageerd op het toestaan van windmolens in het Nationaal Landschap Twente. Als in de vier gemeenten al windmolens zouden moeten komen, waar de apellanten eigenlijk ook tegen zijn, dan zeker niet in het van rijkswege aangewezen Nationaal Landschap, of daar kort in de buurt.

Dat vindt onder meer voorzitter Weterings van de Stichtig Behoud Twents Landschap, die ijvert voor het intact laten het huidige waarden van het gebied waarin natuur, milieu, recreatie en vergezicht centraal (blijven) staan. Weterings woont in de De Lutte, gemeente Losser. Tot de meest fervente bestuurlijk-politieke voorstanders van windmolens in Noordoost Twente behoort de Losserse wethouder Van Essen van D66.

Deel dit nieuws!