De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Veertig miljoen voor huizenschade op oevers Almelo-De Haandrik

Veertig miljoen voor huizenschade op oevers Almelo-De Haandrik

VROOMSHOOP/GEERDIJK - De provincie Overijssel heeft een bedrag van veertig miljoen gereserveerd voor de begeleiding, het herstel en eventueel noodzakelijke vervanging van de beschadigde woningen langs het kanaal. In een communiqué meldt het CDA-statenlid Eshuis uit Hengevelde dat zijn fractie en de collegae van de fracties van het CDA in Hardenberg, Hellendoorn en Twenterand willen 'dat het tot een snelle besluitvorming bij de provincie komt en dat bewoners zich door provincie en gemeenten gesteund voelen door een hopelijk ruimhartige opstelling naar hen toe'.

Net als bij veel betrokkenen overheerst ook bij het CDA de teleurstelling dat na meer dan een jaar onderzoek het tientallen pagina's tellende rapport van TNO en Deltares niet de verwachte duidelijkheid verschaft, terwijl veel huizen schade hebben en een aantal huizen zelfs zeer ernstig beschadigd is. Ook laat het rapport volgens het CDA zien dat er onvoldoende gegevens beschikbaar zijn om tot sluitende conclusies te komen. Verder onderzoek lijkt niet meer duidelijkheid te kunnen bieden.

Wel zijn de CDA-fracties 'voorzichtig positief' over de eerste reactie van gedeputeerde Boerman,  die na de openbaarmaking van het rapport, dat voor veel teleurstelling, onbegrip en woede zorgde, liet weten dat de provincie de bewoners gaat helpen, ongeacht de schuldvraag. Alle bewoners met schade zullen voor het einde van het jaar weten hoe met de schade zal worden omgegaan. Ook zal de provincie in het gebied actief aanwezig blijven tot alle problemen zijn opgelost.

Deel dit nieuws!