De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Hengelo sluit boekjaar 2019 af met riant overschot, van 8,1 miljoen

Hengelo sluit boekjaar 2019 af met riant overschot, van 8,1 miljoen

HENGELO - De gemeente Hengelo heeft het boekjaar 2019 afgesloten met een positief resultaat van 8,1 miljoen euro, waarvan het college van burgemeester en wethouders 4,3 miljoen in een spaarpot wil stoppen en 3,8 miljoen wil besteden aan het verrichten van onderhoudswerkzaamheden aan de schouwburg, het treffen van een aantal duurzaamheids- en klimaatmaatregelen en aan het behoud van religieus erfgoed. Verder stelt het college de gemeenteraad voor twee ton vrij te maken voor het herstel van schade door droogte en corona.

Het reserveren van ruim de helft van het overschot is volgens wethouder Ten Heuw van Financiën 'een extra buffer die zekerheid biedt in onzekere tijden, wat haars bedunkens goed van pas kan komen 'gezien de uitdagingen waar we in de huidige coronacrisis voor staan'.

Door het toevoegen van 4,3 miljoen euro komt de algemene reserve van de gemeente Hengelo eind 2019 uit op circa 27 miljoen. De wethouder noemt het een mooi resultaat, maar zegt wel dat het stadsbestuur alert moet blijven. 'Want mede door de coronacrisis liggen er nog grote uitdagingen voor ons die veel vragen van ons én onze inwoners.'

Veel gemeenten kampen met tekorten in het sociaal domein, maar Ten Heuw zegt dat Hengelo erin geslaagd te is de tekorten in de zorg terug te dringen zonder in te boeken op de kwaliteit. Bovendien heeft de gemeente volgens haar vorig jaar veel meer mensen naar werk kunnen begeleiden, waardoor de gemeente per saldo 2,9 miljoen voordeel boekt op het verstrekken van de bijstand boekt.

Deel dit nieuws!