De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Mariakerk in Berghuizen multifunctionele en moderne schutsplek

Mariakerk in Berghuizen multifunctionele en moderne schutsplek

OLDENZAAL - In de aan de ereddienst onttrokken en deswege ontwijde Mariakerk in Berghuizen, het dorp in de stad Oldenzaal, worden woonruimtes en werkplekken gebouwd. Ook is er indien gewenst plek voor winkels en horeca. In nauw overleg met de heruitgevonden geloofsgemeenschap, die er ook een plek krijgt, moet er een voorziening van voorzienigheid' ontstaan. Het concept kreeg vorm in tal van gesprekken met Wiggers Vastgoed en toekomstige gebruikers.

De naam Mariakerk blijft, de functie en het aanschijn veranderen. De negentig jaar oude kerk, die destijds nodig was omdat de Antoniuskerk uit zijn te klein bleek vor het aantal beminde gelovigen, krijgt een nieuwe bestemming, vooral in sociaal-cultureel opzicht voor de wijk Zuid-Berghuizen. Ee werd bewust gekozen voor de wijk 'aan de andere kant van het spoor'. In de toekomst herkrijgt het gewezen godshuis welbeschouwd wederom een functie als schutsplek.

 

 

Deel dit nieuws!