De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Vechtstromen stelt verbod in om water te putten uit openbare vijvers

Vechtstromen stelt verbod in om water te putten uit openbare vijvers

ALMELO – Met ingang van morgen geldt een verbod om water te onttrekken aan openbare vijvers in stedelijk gebied dat heeft het waterschap Vechtstromen in Almelo besloten. Vanwege de aanhoudende droogte en warmte staat de kwaliteit van het water in vijvers onder druk. Omdat het voor de waterkwaliteit belangrijk is om het waterniveau in die vijvers zoveel mogelijk op peil te houden heeft het dagelijks bestuur van het waterschap tot het instellen van het verbod besloten.

Het onttrekken van oppervlaktewater aan vijvers in steden en dorpen geschiedt geregeld met grote tankauto’s. Hierdoor daalt het waterpeil in die vijver, neemt de kwaliteit af en neemt het risico op vissterfte toe. Door de zachte winter en het warme voorjaar is de watertemperatuur in vijvers opgelopen en bevat het minder zuurstof, hetgeen ten koste gaat van de waterkwaliteit en waterorganismen, zoals vissen. Dat kan vissterfte, blauwalg en botulisme tot gevolg hebben.

Deel dit nieuws!