De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   

Overigens DCLVIII

'Ik had eigenlijk journalist moeten worden', hoorde ik zojuist Pieter Omtzigt uit Enschede zeggen op de nationale radio. Zo is het, maar ja, Pieter Omtzigt uit Enschede werd lid van de Tweede Kamer. Allleen vanwege het feit dat ik niet alle 150 leden ken van 's lands pipoparlement met zijn kooplieden en kanselheren kan ik het niet met zekerheid zeggen, maar ik vermoed dat Pieter Omtzigt de beste is. Omdat hij doet wat een volksvertegenwoordiger geacht wordt te doen: volk vertegenwooordigen, uitvoerende macht controleren en geen verschil maken tussen oppositie en coalitie.

De beste politicus is, vrij naar Menno ter Braak, de politicus zonder partij. De politicus is uit en van het volk, niet om dat volk de zin te geven, een homp brood en een bult spelen en zo meer, maar om te doen wat hij/zij beloofde, at your service, zou ik bijna zeggen, om de gesneefde politicus Pim Fortuyn aan te halen. Omtzigt is er zo een, als het moet ten koste van zijn smaldeel, van de coalitie. Dat  deed hij vaker, vraag maar aan de partijtop van het CDA, die hem wilde skippen, maar de kiezer van de partij besliste anders. Daarom zit Omtzigt er nog, de Heere zij geloofd en geprezen.

Vandaag legde Omtzigt de de zoveelste lapzwans in het belastingtoeslagenschandaal, de nieuwe staatssecretaris over de knie, maar die wilde niet wat Omtzigt wilde: de erkenning van wantoestand, het vrijgeven van alle relevante informatie voor het politieke oordeel. Omtzigt kreeg de gevraagde bullen niet. 'Ik had eigenlijk journalist moeten worden', zei hij zojuist op de radio. Op twitter meldt hij dat journalistiek onderdeel van het probleem is  wegens te veel aandacht voor het spel. 'Voorbeeld Telegraaf kopt: 'woedeaanval Kamerlid'. Maar waarover het conflict ging, staat er niet bij!'

Deel dit nieuws!